Viborg Bibliotekerne

Præsentation

Viborg Bibliotekerne er Viborg Kommunes Folkebibliotek.

Viborg Bibliotekerne består af Hovedbiblioteket i Viborg samt 9 lokalbiblioteker i Bjerringbro, Frederiks, Houlkær, Karup, Møldrup, Rødkærsbro, Skals, Stoholm og Ørum.

Bibliotekerne er for alle kommunens borgere, og alle børn bør vide, at de på Viborg Bibliotekerne har fri adgang til et sted, der byder på både læring, oplevelse og rum til samvær.

På Hovedbiblioteket i Viborg findes Børnebiblioteket, som er omdrejningspunktet for Viborg Bibliotekernes mangeartede kulturelle såvel som læringsrelaterede tilbud til børn i alderen 0-16 år over hele kommunen.

Ud over tilbud om udlån af mange forskellige materialer tilbyder Børnebiblioteket en bred vifte af kulturelle aktiviteter for børn og unge. Det kan f.eks. være teater, musik, udstillinger eller workshops.

Børnebiblioteket har ligeledes en lang tradition for i vid udstrækning at samarbejde med kommunens skoler, dagtilbud og kulturelle institutioner med børn og unge som målgruppe.
Vi arbejder tillige tæt sammen med KLCV om at skabe aktuelle og vedkommende tilbud til skolerne.

Viborg Bibliotekernes læringstilbud er kendetegnet ved at være alsidige, have et dannelsesperspektiv og samtidig være en god og vedkommende oplevelse.

Biblioteket udvikler og afholder en lang række biblioteksintroduktioner, læringsforløb og workshops som kan indgå som en del af den understøttende undervisning.

Velkommen på Viborg Bibliotekerne - vi glæder os til samarbejdet.

 

Entré
Gratis
Kontakt
Henvendelser vedr. biblioteksbesøg for indskolingen og mellemtrinnet
Kontakt Anne Rasmussen
87 87 34 33
Henvendelser vedr. f.eks. bibliotekspræsentation for udskolingen
Kontakt Elisabeth Sode Kaper Buch ang. bibliotekspræsentation, informationssøgning eller lignende.
87 87 34 75
TestLab
Henvendelser vedr. spørgsmål til TestLab, ønske om forløb eller lignende, kontakt Jesper Mørup Handberg.
87 87 34 52

Forløb udbudt af Viborg Bibliotekerne

Dagtilbud

Grundskole