Kulturprinsen - Udviklingscenter for børne- og ungekultur

Præsentation

Kulturprinsens formål er at være et eksperimenterende udviklingscenter for børne- og ungekultur. Kulturprinsen udvikler kulturprojekter, faciliterer kunstneriske processer, indsamler viden og arbejder med nye formidlingsformer inden for kunst og kultur.

Har du en god ide, så vil vi gerne udvikle den sammen med dig!

Kulturprinsens værdier og forudsætninger er:

• Inddragelse af børn, unge og voksne i såvel proces som produkt.
• Formidling af projekter, processer og viden til udvalgte målgrupper.
• Forankring der hvor børn og unge færdes.

Kulturprinsen giver mod til kreativitet!

Kulturprinsen er en af tovholderne på udviklingsgruppen: Små børn og kunst – SmåK.

Som har til formål at udvikle læringsforløb med udgangspunkt i læreplanstemaerne på 0-6 års området, og som inddrager kunst og kulturelle udtryksformer som en måde at lære på.
Læs mere om udviklingsgruppen her.

 

Kontakt
Camilla Davidsen
Kommunikation og Projektkoordinator

Forløb udbudt af Kulturprinsen - Udviklingscenter for børne- og ungekultur

Dagtilbud

Grundskole