Ansøgning til transportpuljen

Retningslinjer for KLC Viborgs transportpulje

Kommunale skoler og dagtilbud kan søge dækning af transport til alle forløb og events, som er beskrevet på klcviborg.dk.

Private skoler og dagtilbud kan søge dækning af transport til alle forløb og events fra kulturinstitutioner, som er beskrevet på klcviborg.dk.

Lokale initiativer
Kommunale skoler og daginstitutioner kan ligeledes søge om transport til lokale initiativer, som ikke er beskrevet på klcviborg.dk (fx besøg på forældres arbejdsplads, lokale foreninger mm.). Ved lokale initiativer skal der være et samarbejde med en formidler. Lokale udflugter uden formidling betales selv.

Angivelse af pris
I ansøgningsformularen skal du anslå prisen ved offentlig transport eller angive prisen for transport ved at fremsende et tilbud fra en vognmand. Formularen oplyser, om det er en bestemt vognmand, du skal bruge, eller om der er frit valg. Din administrative medarbejder/skolesekretær kan hjælpe dig med telefonnumre på lokale vognmænd.

Brug cyklen og fornuften - så er der råd til, at flere kan komme på tur.
Fra 2018 forsøger KLC Viborg at indføre et nærhedsprincip hvilket betyder, at 6. 7. 8. 9. og 10. klasse skal benytte aktiv transport, hvis afstanden til aktiviteten er mindre end 6 km. Cyklistforbundet er behjælpelig med transporten til og fra aktiviteten. Se http://klcviborg.dk/grundskole/pedalkraft-ja-tak .

Transportpuljen dækker udgifter til både offentlig transport (tog og bus) og bestilt transport. Den offentlige transport er dog ofte billigst.

Forhåndsgodkendelse
Der søges efter først-til-mølle-princippet. En forudsætning for at få godtgjort transportomkostningerne er, at man har sendt en ansøgning via klcviborg.dk. Det er muligt at søge forhåndsgodkendelse op til 1 år frem, så man kan være sikker på, at transportudgifterne bliver dækket. Puljen deles i to rater for at sikre en jævn fordeling over hele året. 1. rate løber fra januar – juni, og 2. rate fra juli – december.

Fakturering af transportpulje for kommunale og selvejende institutioner:
Fakturaen sendes til skolens/institutionens EAN – varemodtages i Prisme af din administrative medarbejder og videresendes herefter til vpshs, som betaler fakturaen. Posteringsteksten skal indeholde dato og beskrivelse af arrangementet.

Fakturering af transportpulje for private institutioner:
Kontakt: shs@viborg.dk

Ved spørgsmål til KLC Viborgs transportpulje kontaktes Susanne Haahr Schmidt shs@viborg.dk, 87 87 10 59

 

Vælg forløb
Se vilkår i boksen til højre under lokale initiativer
Forløbsadresse
Vælg institution