Gratis

Viborg Vågner

Beskrivelse

I 2017 fejrer vi 500 året for reformationen, og din klasse har nu mulighed for at deltage i reformationsprojektet ”Viborg Vågner” og den store afslutningsfest for reformationsfejringen på Domkirkepladsen i Viborg d. 31. oktober 2017.

Inspireret af den forandringsproces, som Martin Luther var med til skabe for 500 år siden, inviteres alle børn på mellemtrinnet med til at formulere og kommunikere et ønske om forandring i verden, så børn, unge og ældre i Viborg og verden vågner til børnenes ønsker for fremtiden.

Projektet lægger op til både korte og lange klasseforløb, med mulighed for værksted med kunstneren Susanne Ahrenkiel eller jeres eget lokale event. I skal bare tilmelde jer de aktiviteter, som passer ind i jeres tid. Fælles for alle er, at I arbejder med Luther, teser og bandbuller i et undervisningsforløb, der bygger den samme grundidé: Hvad kan det betyde for barnets verden at formulere og kommunikere et ønske om forandring?

Aktivitet
Alle klasser inviteres til at deltage på Domkirkepladsen i Viborg d. 31/10. Her ophænger I jeres teser, tese-skulpturer og afbrænder jeres bandbulle, som Martin Luther gjorde det. Der er begrænset deltagerantal, så det er først til mølle!!

Forberedelse
Inspirationsmaterialet (som du kan downloade nederst på siden) henvender sig både til de klasser, der laver deres tese og bandbulle på værksteder og til de klasser, som arbejder, uafhængigt af værkstederne.

Formål

Projekt "Viborg Vågner" er en praktisk og kreativ læringsproces, der tager udgangspunkt i Martin Luthers ophæng af teser i 1517 og hans afbrænding af den bandbulle, som den daværende Pave efterfølgende udstedte imod ham. Forløbet i projektet lægger op til at imødekomme elevernes åbenhed og spørgelyst om verden, sat i perspektiv til den forandringsproces, som Martin Luther var med til at skabe for 500 år siden.

Forløbet kan tage udgangspunkt i fagene dansk, billedkunst eller kristendom, og projektet åbner for en praksis-orienteret tilgang til at arbejde med en central begivenhed i kristendommen og vores fælles kulturhistorie.

Projektet lægger op til enkeltstående eller tværgående forløb mellem dansk, billedkunst og kristendom, idet eleven på baggrund af viden om en begivenhed i kristendommens historie, skal formidle egne tanker ved hjælp af brainstorming og mindmapping, og derefter udtrykke egne idéer og udsagn visuelt.

Sted

Vil I være med i reformationsprojektet Viborg Vågner og bidrage med teser og bandbuller d. 31.oktober 2017?

Tilmeldingsfristen er d.19/9.

Kontakt Gitte Thorsøe: gtb@km.dk. Herefter modtager I en tilmeldingsblanket, så I kan melde jeres klasse til det ønskede forløb.

Husk, at I skal tilmelde jer til 'Viborg Vågner', uanset hvilket forløb I vælger.

Yderligere information
Aktiviteter

Projektet tilbyder følgende muligheder:

I laver det hele selv og skaber måske et lokalt event?

Din klasse bruger inspirationsmaterialet og arbejder med teser og bandbuller, når det passer jer. I laver selv teser og bandbuller og bruger de medfølgende skabeloner fra inspirations-materialet.

I hænger teserne op på jeres skole, hos naboer, i lokalområdet eller slår dem op på sociale medier d. 31/10-2017, så Viborg og Verden Vågner til børns ønsker om forandring.  Afbrænding af jeres bandbuller kan evt. ske på skolen i et bålfad el. lign.

I er også meget velkomne til at komme ind på Domkirkepladsen d. 31/10-2017 og afbrænde og hænge op, blot I tilmelder jer senest d. 19/9-2017.

Vælger I at arbejde med projektet uafhængigt af værkstederne og ophænge teserne lokalt, skal I stadig tilmelde jer projektet, da vi gerne vil vide, hvor mange der er med i ”Viborg Vågner”.

Tilmelding:
Senest 19. september 2017 til Gitte Thorsøe: gtb@km.dk.

Herefter modtager I en tilmeldingsblanket, så I kan melde jeres klasse til det ønskede forløb.

Værksted på din skole:

Din skole får besøg af Susanne Ahrenkiel, der medbringer alle materialer og laver tese- og bandbulleværksted hos jer. Værkstedet tager to lektioner, og der er plads til en klasse pr. værksted. Den enkelte skole skal tilmelde minimum to klasser pr. dag, og I må meget gerne have tre klasser. Eleverne opbevarer selv deres tese-skulptur og bandbulle, og medbringer dem selv til ophængning og afbrænding d. 31/10-2017 på Domkirkepladsen i Viborg.

Værksteder på jeres skole kan afholdes fra mandag d. 9. oktober til torsdag d. 12. oktober i skoletiden. OBS! Begrænset antal dage – så det er FØRST TIL MØLLE!

Det er en forudsætning, at din klasse er blevet undervist i bandbuller og teser, inden at de deltager i værkstedet. I kan bruge elevteksten og opgaverne fra inspirationsmaterialet til undervisningen.

Værkstedet er ledet af Susanne Ahrenkiel, og vi forventer, at klassens lærer(e) er aktivt medvirkende og giver en hjælpende hånd til eleverne.

Tilmelding:
Senest 19. september 2017 til Gitte Thorsøe: gtb@km.dk.

Herefter modtager I en tilmeldingsblanket, så I kan melde jeres klasse til det ønskede forløb.

Værksted på Bruunshåb Gl. Papfabrik

Din klasse får her mulighed for at deltage i et værksted på Bruunshåb Gl. Papfabrik med kunstneren Susanne Ahrenkiel. Her skaber I skulpturer af pap, og nedskriver jeres egne teser og bandbuller på dem. Besøget varer i alt 3 timer og indeholder to timers værksted med Susanne Ahrenkiel og en times rundvisning på Bruunshåb Gl. Papfabrik. Eleverne får deres tese-skulptur og bandbulle med hjem, og medbringer dem selv til ophængning og afbrænding d. 31/10-2017 på Domkirkepladsen i Viborg.

Besøget på Bruunshåb Gl. Papfabrik foregår i tidsrummet fra mandag d. 23. oktober til torsdag d. 26. oktober kl. 8:30- 11:30 eller 12:00-15.00 - Der er plads til 2 klasser pr. tidsrum, så I kan med fordel tilmelde 2 klasser ad gangen. OBS! Begrænset antal pladser – så det er FØRST TIL MØLLE!

Det er en forudsætning, at din klasse er blevet undervist i bandbuller og teser, inden at de deltager i værkstedet. I kan bruge elevteksten og opgaverne fra inspirationsmaterialet til undervisningen.

Værkstedet er ledet af Susanne Ahrenkiel, og vi forventer, at klassens lærer(e) er aktivt medvirkende og giver en hjælpende hånd til eleverne.

Værkstedet finder sted på følgende adresse:
Bruunshåb Gl. Papfabrik
Vinkelvej 93b, 8800 Viborg

Tilmelding:
Senest 19. september 2017 til Gitte Thorsøe: gtb@km.dk.

Herefter modtager I en tilmeldingsblanket, så I kan melde jeres klasse til det ønskede forløb.

 

Undervisningsmateriale
Inspirationsmaterialet er målrettet elever på mellemtrinnet, men kan også benyttes som oplæg til klasser i indskolingen. Inspirationsmaterialet henvender sig både til de klasser, der laver deres tese og bandbulle på værksteder med kunstner Susanne Ahrenkiel, og til de klasser, som arbejder uafhængigt af værkstederne. Materialet indeholder elevtekster med tilhørende opgaver, lærervejledning samt skabeloner til elevernes arbejde med egne bandbuller og teser. Hvis I vælger at deltage i værkstederne med Susanne Ahrenkiel, så er det en forudsætning, at klassen er blevet undervist i bandbuller og teser, inden I deltager i værkstedet.
Tilmelding
Tilmeldingsfrist
19.09.2017