Gratis

Vær frisk - hop på cyklen

Beskrivelse

Med projektet ønsker vi at motivere børn og forældre til at benytte aktiv transport til skole og i fritiden. Projektet belyser de mange indlærings-, sundhedsmæssige-, trafiksikkerheds- og miljømæssige effekter.

Aktivitet
Forløbet er et filmprojekt i uge 15 i et eller flere fag, hvor eleverne skal være kreative og udarbejde sjove, anderledes og spændende film omkring aktiv transport til skole af 2-3 minutters varighed. I filmen skal der indgå et klip, hvor eleverne selv bevæger sig i uderummet, og der skal tilmed indgå et klip, hvor forældrene udtaler sig om fordelene ved, at børnene transporterer sig aktivt til skole og i fritiden. Under materialer finder I en liste med gode værktøjer, der kan inddrages i 'filmproduktionen'. Samt en liste med links til undervisningsmateriale, som omhandler Aktiv Transport.

Tidsplan

  • Uge 12: Tilmelding til forløbet/konkurrencen til Henny Nielsen. Hen@viborg.dk.
  • Uge 13-14: Eleverne forberedes på forløbet. Evt. gør brug af siden med links ift. aktiv transport + filmproduktion.
  • Uge 15: Forløbet afvikles på egen skole og i slutningen af ugen sendes filmene til Henny Nielsen på hen@viborg.dk.
  • Uge 17: Dommerpanelet udvælger vinderfilmen.
  • Uge 18: Vinderen får besked, og der uddeles præmier til de heldige.

Forberedelse
I forarbejdet inden filmene kan I evt. arbejde specifikt med færdigheds- og vidensmål inden for færdselsregler, egen sikkerhed, samspil i trafikken eller sikker rute. Emu.dk: trafikaladfærd.

Efterbehandling
Et kompetent dommerpanel vil udvælge vinderen, der kan glæde sig til gode præmier til klassen. Derudover vil vi også trække lod om en præmie mellem alle de deltagende grupper.

Kontakt
Sundheds- og forebyggelseskonsulent Merethe Jelsbak Raundahl, mjr@viborg.dk
Frivillighedskoordinator og Bevægelse- og Idrætskonsulent Lone Bjerre Josefsen, lbjo@viborg.dk

Formål

At eleverne får viden om kompetenceområdet trafikal adfærd.

  •     At eleverne bliver bevidste om vigtigheden af aktiv transport. (Samfundsniveau: Miljø, samfundsøkonomi, folkesundhed, trafiksikkerhed mv.).
  •     At eleverne får kendskab til værdien af, at de selv bevæger sig aktivt til skole og i fritid. (Koncentrationsevne, motorik, kondition, mental sundhed, natur mv.).
  •     At eleverne får inspiration og handlingsanvisninger til at benytte aktiv transport (stå af bussen før du skal, gå i skole, tag løbehjulet til spejder, tag trappen i stedet for elevatoren mv.).
  •     At eleverne bliver rustet til at begå sig sikkert i trafikken på egen hånd.
Sted

Inde som ude i naturen, i omgivelserne på og omkring skolen.

Undervisningsmateriale
Ideer og links til arbejdet med animation.
Ideer og links om aktiv transport
Tilmelding
Tilmeldingsfrist
21.03.2018