Gratis
Produktionsdyr, velfærd og miljø

Beskrivelse

I forbindelse med Forskningens Døgn inviterer AU Foulum – Danmarks Kvægforskningscenter skoleeleverne i Viborg Kommunes skoler indenfor til et arrangement, hvor de får viden om animalsk produktion og de miljømæssige og etiske problemstillinger, der knytter sig til dyrehold.

Eleverne skal se på køer, hvilke behov produktionsdyrene har samt være med til at undersøge dyrenes velfærd ved at studere deres adfærd.

Formål

På AU Foulum bliver der forsket i dyr, planter, fødevarer, miljø, klima og meget mere. Med dette arrangement vil AU Foulum gene give skoleeleverne en smagsprøve på, hvad det vil sige at arbejde med forskning og dermed vække de unges interesse for den naturvidenskabelige forskning.

Sted

AU Foulum - Danmarks Kvægforskningcenter
Burrehøjvej 49, Foulum
8830 Tjele