Gratis

Om TID - Viborg Bibliotekerne

Beskrivelse

Skoletjenesten på Statens Naturhistoriske Museum, Forskningens Døgn og Biblo har sammen skabt et undervisningsforløb, der leder eleverne på mellemtrinnet gennem begrebet TID. Eleverne får gennem underholdende og aktiverende aktiviteter en videnskabsfunderet forståelse af det ellers flygtige begreb. Det er sjovt, tankevækkende og går under princippet Plug and Play (and Learn).

Aktivitet
Eleverne mærker og måler tiden, hvilket især er relevant ift. de naturfaglige fag, men også er en konkret måde at arbejde med et uhåndgribeligt begreb. De kommer til at beskæftige sig med forskellige måder at måle tiden på samt mærke, hvordan tiden opleves forskelligt alt efter, hvad man foretager sig.
Her er det eleverne, som bliver sat i spil! De skal finde tegn fra fortiden, de skal måle tiden uden ur eller mobiltelefoner – og de skal mærke tiden gå og mærke tiden gå i stå. Det bliver to timer med tidseksperimenter, hvor eleverne får helt nye faglige vinkler på begrebet tid!

Forberedelse
Eleverne behøver heller ikke have nogen forudgående viden om TID.

Efterbehandling
Efter aktiviteten kan eleverne lave videoer, hvor de formidler TID, som en perspektivering af deres læring og oplevelser. De tre bedste videoer præmieres med en tur for hele klassen til det store finalearrangement i Aarhus den 26. april og en biograftur oven i hatten!

Formål

Forløbet har til formål at

  • give eleverne en forståelse af begrebet 'tid' - som både er meget essentielt men samtidig uhåndgribeligt.
  • pirre elevernes nysgerrighed i forhold til forskning, som finder sted inden for rigtig mange områder.
  • få eleverne til at tænke som forskere i et interaktivt og undersøgende naturfagligt forløb.
Sted

Forløbet kan enten finde sted på Hovedbiblioteket eller jeres skole, hvis I ønsker det.

Klassen skal være i følgeskab med en lærer, men derudover er det eneste som kræves, en skærm/et lærred til at vise noget på men ellers er der ikke behov for telefoner, computere etc. til forløbet.

Tilmelding
Tilmeldingsfrist
19.03.2018