Gratis

LEGO og programmering - 0.-3. klasse

Beskrivelse

Naturvidenskabernes Hus slår dørerne op til nye LEGO-forløb i 2018

Aktivitet
0.-3. klasser inviteres til LEGO-dage i uge 21 og 22, hvor vi åbner dørene til nye spændende oplevelser med programming af LEGO-robotter.

Det endelige program er ikke fastlagt endnu. Der sendes en invitation ud til skolerne i marts måned.

Vi garanterer at det bliver sjovt og spændende for både elever og lærere at arbejde med kommandoer til en robot med sensorer og se reaktionen.
Eleverne erfarer hurtigt, hvor simpelt nogle robotter omkring os kan være programmeret, og hvor avanceret robotteknologi hurtigt kan blive.

Forberedelse og efterbehandling
Der udsendes inspiration til før og efter aktiviteter sammen med invitationen, der kommer i marts.

Formål

At eleverne får positive erfaringer med programmering og kendskab til grundlæggende robot-teknologi.

Eksempler fra forenklede fælles mål:
Natur/teknologi - Der kan arbejdes indenfor kompetenceområdet undersøgelse, hvor eleven kan undersøge, hvordan enkle mekanismer fra hverdagen fungerer. Eller kompetenceområdet perspektivering, hvor eleven kan genkende natur og teknologi i sin hverdag.

Tilmelding
Tilmeldingsfrist
07.05.2018