Gratis

LEGO Mindstorms - 0.-3. klasse

Beskrivelse

Naturvidenskabernes Hus slår dørerne op til nye LEGO-forløb i 2018

0.-3. klasser inviteres til LEGO-dage i uge 21 og 22, hvor vi åbner dørene til nye spændende oplevelser med programming af LEGO-robotter.

Det endelige program er ikke fastlagt endnu. Der sendes en invitation ud til skolerne i marts måned.

Vi garanterer at det bliver sjovt og spændende for både elever og lærere at arbejde med kommandoer til en robot med sensorer og se reaktionen.
Eleverne erfarer hurtigt, hvor simpelt nogle robotter omkring os kan være programmeret, og hvor avanceret robotteknologi hurtigt kan blive.

Formål

At eleverne får positive erfaringer med programmering og kendskab til grundlæggende robot-teknologi.

Undervisningsmateriale
Der udsendes inspiration til før og efter aktiviteter sammen med invitationen der kommer i marts.
Tilmelding
Tilmeldingsfrist
07.05.2018