Gratis

Hans Tausen og bispen på Hald

Beskrivelse

Eleverne deles op i tre grupper og arbejder med emnet reformationen i Viborg gennem rollespil, leg, opgaver og håndværk.

Samarbejde er vigtigt når borgerne i Viborg skal vælge side i konflikten mellem Bispen på Hald og Hans Tausen. I mens konflikten kører skal byen holde gang i hjulene, kroen har åbent, håndværkerne arbejder og bønderne kommer til markedet med deres varer.

Forberedelse

Som forberedelse til dagen skal eleverne have gennemgået de overordnede historiske begivenheder både lokalt og nationalt i forbindelse med reformationen.

Stikord

Reformation, håndværk, religion, dansk, historie, samfund

Bevægelse

Middel

Formål

At eleverne stifter bekendtskab med historien om 1500-tals Viborg og reformationen.

Sted

Aktiviteten foregår i og omkring ruinen ved Hald.