Danmarks Kyster for udskolingen

Beskrivelse

I Danmark har vi over 7000 kilometer kystlinje, som er i konstant forandring. Gennem en årrække er den danske fotograf Janne Klerk taget på rejser ud i dette kystlandskab for at dokumentere og skildre det. På udstillingen ”Danmarks kyster” kan man opleve resultatet heraf. Fotografierne er så store, at det næsten føles, som om man kan gå ind i dem selv og sammen med Janne Klerk besøge steder som Skagen, Helsingør, Møns Klint og Bornholm.

Aktivitet
Intro: Lytteøvelse. En mental rejse sammen med en bådflygtning ud på havet.

Mellemspil: Samtale om værker, steder, grænser og flygtningekrise.

Outro: Simon Kvamm og Vesterhavet blæser jer ud af museet.

Forslag til forberedelse/efterbehandling
Samfundsfag, historie, geografi
Lande, grænser, årsager til flygtningekrise og folkevandringer.
Forslag til litteratur: Jeanette Varberg: ”Mennesket har altid vandret – Folkevandringer og vendepunkter i historien

Dansk
Læsning af tekster. Forslag til litteratur: Benny Andersens digt ”Skabssvenskere” fra digtsamlingen "Chagall og skorpiondans". Johannes V. Jensens digt ”Hvor smiler fager den danske kyst”. Simon Kvamm: Titelsangen fra albummet "Hjertestarter".

Billedkunst
 

Formål

At eleverne oplever et rum til fordybelse.

At eleverne kan se på, aflæse og tale om kunst.

At eleverne kan reflektere over sig selv og deres omverden.

Eksempler på læringsmål
Billedkunst
At eleverne kan analysere billeder og deres funktioner.
At eleverne har viden om genrer og billedkomposition.

Historie
At eleverne har viden om forandringer af samfundet lokalt, regionalt og globalt.

Samfundsfag
At eleverne kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt.

Geografi
At eleverne har viden om interesser og natursyn knyttet til naturudryddelse og miljøbeskyttelse.
At eleverne har viden om aktuelle problemstillinger med naturfagligt indhold.
At eleverne kan perspektivere geografi til omverdenen.

Dansk