Danmarks Kyster for mellemtrin

Beskrivelse

I Danmark har vi over 7000 km kystlinje, som er i konstant forandring. Gennem en årrække er den danske fotograf Janne Klerk taget på rejser ud i dette kystlandskab for at dokumentere og skildre det. På udstillingen ”Danmarks kyster” kan man opleve resultatet heraf. Fotografierne er så store, at det næsten føles, som om man kan gå ind i dem selv og sammen med Janne Klerk besøge steder som Skagen, Helsingør, Møns Klint og Bornholm.

Aktivitet
Intro: Afslappende lytteøvelse i udstillingen. En mental rejse ud til en kyst.
Mellemspil: Samtale om værker, steder, kyster og kunstnere.
Outro: Simon Kvamm og Vesterhavet blæser jer ud af museet.

Forslag til forberedelse/efterbehandling
Natur og teknologi
Arbejde med jordtyper/geologi og naturfænomener langs kysterne.

Dansk
Associationsøvelser og forklaringer i forhold til ordet kyst.

Billedkunst
Skabelse af egne kystlandskaber.

Formål

At eleverne oplever et rum til fordybelse.

At eleverne kan aflæse og tale om kunst.

At eleverne har viden om billedgenrer.

At eleverne kan samtale om andres billeder, deres opbygning og indhold.

At eleverne kan reflektere over sig selv og deres omverden.