Gratis

Danmarks Kvægforskningscenter

Beskrivelse

Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet, Foulum, fremviser aktuel forskning med køer og deres adfærd og bliver opdaterede på faktuel viden om landbrug gennem oplæg, rundvisning og øvelser med smør og mælk.

Formål

Lær om aktuel kvægforskning med perspektiver til miljø, dyrevelfærd og fødevareproduktion.

Sted
Burrehøjvej 49
8830 Tjele
Danmarks Kvægforskningscenter

AU Foulum - Danmarks Kvægforskningcenter
Burrehøjvej 49, Foulum
8830 Tjele

Undervisningsmateriale
Materiale fra Landbrug og Fødevarer anvendes.
Tilmelding
Tilmeldingsfrist
10.04.2018