Gratis

Animationsværkstedet Storylab

StoryLab

Beskrivelse

Tag eleverne ud af klasselokalet, besøg Viborg Bibliotekernes animationsværksted StoryLab og træn elevernes samarbejde, kreativitet, multimodalitet og fordybelse i det faglige stof med animation.

Animation er en lærerig måde at visualisere og formidle en proces eller en historie på. Denne proces fordrer samarbejde og kræver, at eleverne forstår og fordyber sig i de forskellige delelementer i det faglige stof.
Arbejde med animation giver multimodal kompetence, hvilket er nødvendig i en tid hvor vores kommunikation i højere grad er blevet digital og hvor billeder og lyd smelter sammen.

Formål

Eksempler på, hvordan eleverne kan arbejde med animation:

  • I biologi kan eleverne illustrere delprocesserne i fotosyntese
  • I historie kan eleverne illustrere begivenheder i forbindelse med den franske revolution
  • I dansk kan eleverne arbejde med at formidle bestemte genrer, tekster emner eller tematikker
  • Tværfagligt emnearbejde

Viborg Bibliotekerne tilbyder animationsværksted med udstyr, programmer, materialer, viden og billeder fra bibliotekets materialesamling samt kort introduktion til metode og teknisk support. Læreren skal selv styre forløbet og stå for indhold.

Det anbefales at eleverne arbejder i 3-mandsgrupper og inden besøget skal eleverne have nedskrevet deres historie og evt. lavet storyboard.

Sted

Forløbet vil foregå i TestLab på Hovedbiblioteket, som ligger lige oppe ovenfor trappen, når man går mod Børnebiblioteket.

Undervisningsmateriale
Biblioteket leverer introduktion/support til teknik og metode mens læreren står selv for emne og indhold.