Gratis

Animationsværkstedet Storylab

StoryLab

Beskrivelse

På StoryLab trænes elevernes samarbejde, kreativitet, multimodalitet og fordybelse i det faglige stof med animation. Animation er en lærerig måde at visualisere og formidle en proces eller en historie. Denne proces fordrer samarbejde og kræver, at eleverne forstår og fordyber sig i de forskellige delelementer i det faglige stof. Arbejde med animation giver multimodal kompetence, hvilket er nødvendig i en tid, hvor vores kommunikation i højere grad er blevet digital, og hvor billeder og lyd smelter sammen.

Aktivitet
Viborg Bibliotekerne tilbyder animationsværksted med udstyr, programmer, materialer, viden og billeder fra bibliotekets materialesamling samt kort introduktion til metode og teknisk support. Læreren skal selv styre forløbet og stå for indhold.

Forberedelse
Det anbefales at eleverne arbejder i tremandsgrupper, og inden besøget skal eleverne have nedskrevet deres historie og evt. lavet storyboard.

Formål

Eksempler på, hvordan eleverne kan bruge animation:

  • I biologi kan eleverne illustrere delprocesserne i fotosyntese.
  • I historie kan eleverne illustrere begivenheder i forbindelse med den franske revolution.
  • I dansk kan eleverne formidle bestemte genrer, tekster emner eller tematikker.
  • Tværfagligt emnearbejde.
Sted

Forløbet foregår i TestLab på Hovedbiblioteket, som ligger lige ovenfor trappen, når man går mod Børnebiblioteket.

Undervisningsmateriale
Biblioteket leverer introduktion/support til teknik og metode, mens læreren selv står for emne og indhold.