Gratis

Animation i naturfagene 7. - 8. kl.

Beskrivelse

I uge 19 og 20 kan 7. - 8. klasse arbejde med animationer som en innovativ måde at lære naturfaglige begreber og teorier på.

Aktivitet
Eleverne udfordres til at skabe mentale billeder af det, de undersøger, og de arbejder kreativt og innovativt sammen. Brugen af animationer og undersøgende arbejdsformer opfylder mange målpar i alle naturfagene.

Når elever skal forklare naturfænomener med animationer, begynder de at reflektere og diskutere. For man kan ikke fortælle historier, der forklarer noget, man ikke selv forstår.

I løbet af dagen deltager eleverne i workshops med hands-on aktiviteter, der tager udgangspunkt i en case omkring Grundfos og sikring af rent drikkevand. Her arbejder eleverne bl.a. med undersøgelser af regnvandets tur ned gennem undergrunden og grundvandsboringer. Som afslutning på besøgsdagen skal eleverne lave deres egne animationer af de faglige begreber.

Forberedelse og efterbehandling

Forud for besøget skal klasserne arbejde med et kort introduktionskursus til animation. Kurset sætter fokus på den tekniske del af at arbejde med animation. Det må forventes at afsætte ca. 2 lektioner. Forløbsbeskrivelse og opgaver til introduktionskurset bliver tilsendt senest medio april.
På hjemmesiden naturanimation.dk findes der videovejledninger til arbejdet med animation før og efter besøget.

Formål

At eleverne lærer at producere animationsfilm med naturfaglige emner.

Eksempler fra forenkelde fælles mål:
Biologi - fysik/kemi - Geografi - Matematik
Der kan arbejdes med kompetenceområderne undersøgelse, modellering, perspektivering og kommunikation i naturfagene.

Desuden tages der udgangspunkt i det fællesfaglige fokusområde: "Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer"

Eksempler på elevlæringmål:
Eleven kan formulere og undersøge en afgrænset problemstilling med naturfagligt indhold.
Eleven kan anvende modeller til forklaring af fænomener og problemstillinger i naturfag.
Eleven kan forklare sammenhænge mellem naturfag og samfundsmæssige problemstillinger og udviklingsmuligheder.
Eleven kan kommunikere om naturfag ved brug af egnede medier.
Eleven kan formulere en påstand og argumentere for den på et naturfagligt grundlag.

Undervisningsmateriale
På hjemmesiden naturanimation.dk findes der videovejledninger til arbejdet med animation før og efter besøget.
Tilmelding
Tilmeldingsfrist
23.04.2018
Tilmelding